Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odznaczył pracowników KUL za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

 

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:
1.Pan dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:
1. Pani mgr Agnieszka Gryta
2. Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL
3. Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
4. Pani dr hab. Elżbieta Rydz
5. Pani dr hab. Anna Rymuszka
6. Pani dr hab. Ewa Trzaskowska

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:
1. Pani dr Dagmara Musiał
2. Pani dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
3. Pan dr hab. Wojciech Wytrążek