Aktualności / Wydarzenia

Oferta stypendialna Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Dział Współpracy z Zagranicą KUL zaprasza  do zapoznania się z ofertą stypendialną trwających naborów NAWA. Oferta dotyczy goszczenia przez polskie instytucje szkolnictwa wyższego naukowców, doktorantów i studentów w roku akademickim 2024/2025.
Program Zawacka NAWA - oferuje stypendia na goszczenie przez polskie uniwersytety naukowców, doktorantów i studentów z takich krajów jak Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Grecja, Japonia, Jemen, Kazachstan, Macedonia Płn., Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Palestyna, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Tunezja, Ukraina, Węgry, Wietnam. Szczegóły naboru znajdują się pod linkiem: ZAWACKA-PL
Ogłoszenie o naborze w jęz. ang. do przesłania zainteresowanym zagranicznym jednostkom: ZAWACKA-EN
 
Program im. Ulama - oferuje stypendia na goszczenie przez polskie uniwersytety wyróżniających się zagranicznych naukowców (w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą), którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz włączą się w aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną prowadzoną przez ośrodek goszczący. Szczegóły naboru znajdują się pod linkiem: ULAM-PL
Ogłoszenie o naborze w jęz. ang. do przesłania zainteresowanym zagranicznym jednostkom: ULAM-EN
 
W przypadku pytań zapraszamy pracowników do kontaktu z Działem Współpracy z Zagranicą KUL lub biurem NAWA.