Szanowni Państwo,

 

w imieniu Sekcji cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II w Lublinie mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Systemowa analiza problematyki tzw. kredytów frankowych”.

 

Problematyka  kredytów frankowych ma niezwykle doniosłe znaczenie tak w zakresie teorii, jak i praktyki prawa. Sprawy dotyczące umów kredytowych, w których wysokość świadczenia została wyrażona w walucie obcej, a zwłaszcza we franku szwajcarskim, ze względu na niekorzystne rozstrzygnięcia dla kredytobiorców stały się przedmiotem licznych sporów, które coraz częściej trafiają na wokandy sądowe wywołując szereg poważnych wątpliwości jurydycznych. Złożoność problematyki kredytów frankowych, wynika m.in. z niejasności unormowań prawnych, co w praktyce prowadzi do niejednolitej wykładni przepisów prawa prezentowanej przez polskie sądy oraz braku możliwości ujednolicenia zagadnień prawnych, ponieważ każdy stan faktyczny oparty jest o inny rodzaj umowy kredytowej i zawiera inne klauzule abuzywne.

 

Do udziału w Konferencji i do wygłoszenia referatów zapraszamy nie tylko studentów kierunków prawniczych, ale również aplikantów zawodów prawniczych, doktorantów, praktyków i innych zainteresowanych szeroko pojętą tematyką skupiającą się wokół problematyki tzw. kredytów frankowych. Liczymy również na obecność w charakterze uczestników biernych osób z całej Polski, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego i prawa bankowego. 

 

Zważywszy na obecną sytuację epidemiologiczną, Konferencja odbędzie się
w formie ONLINE za pośrednictwem Platformy Microsoft Teams, 27 maja 2021r.
o godzinie 10:00.

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Każdy Prelegent otrzyma drogą elektroniczną certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji.  

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz o umieszczenie w nim abstraktu do 19 maja 2021r. poprzez link: https://forms.gle/Lf8XrqD5U5EgsfgQ8. Abstrakt powinien liczyć maksymalnie 300 słów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru jedynie najlepszych abstraktów. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w Konferencji zostanie przekazana Uczestnikom 20 maja 2021r. 

Osoby zainteresowane biernym udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 20 maja 2021r. poprzez link: https://forms.gle/FLR9Z8BCptLG1aB27

W przypadku współautorstwa prosimy, aby każdy z prelegentów wypełnił formularz zgłoszeniowy. 

Czas na wystąpienie każdego Prelegenta to 20 minut (30 minut przy współautorstwie).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem facebooka bądź poprzez wiadomość e-mail: upp_kul@kul.pl.

 

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/820612248566275/?ref=newsfeed

 

Serdecznie zapraszamy!

Uniwersytecka Poradnia Prawna 

Sekcja cywilna

 

 

Szanowni Państwo,
z największą przyjemnością pragniemy poinformować, iż Patronat Honorowy nad organizowaną przez sekcje cywilną Ogólnoopolską Konferencję Naukową objął Dziekan WPPKiA KUL dr hab. Andrzej Herbet, prof KUL.
Niniejszym wygłosi merytoryczny referat w temacie Konferencji!
Zapraszamy do udziału!
 
 
 
 
 
Patronat Honorowy udzielił nam również Adw. Jan Kokot oraz Notariusz Marlena Jakubcewicz! Serdecznie dziękujemy !
 
kancelarie
 
Autor: Karolina Mojsa
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021, godz. 13:26 - Karolina Mojsa