Po raz pierwszy w tym roku Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu przyznało nagrodę „Książka dla trenera 2011”. Została ona przyznana dr Pawłowi Fortunie, pracownikowi Instytutu Psychologii KUL, za książkę „Perswazja w pracy trenera, czyli jak wpływać na postawy uczestników szkoleń”.
Więcej »