Od dobrych kilku tygodni nasz uniwersytet prowadzi nauczanie zdalne. Natomiast 18 kwietnia 2020 r. odbyła się pierwsza w historii KUL publiczna obrona rozprawy doktorskiej online. Autorem pracy „Zaburzenia interfejsu przyjemności”. Performatywność współczesnej wypowiedzi artystycznej na przykładzie grupy "Rozdzielczość Chleba" był  Grzegorz Jędrek, a promotorem prof. Andrzej Tyszczyk. Praca została przygotowana w Instytucie Literaturoznawstwa KUL, a jej obrona została przeprowadzona przy użyciu platformy do videokonferencji ZOOM, brało w niej udział blisko 50 osób.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020, godz. 08:01 - Leszek Wojtowicz