powrót

Międzynarodowe Dni Biblijne (22–23 października 2009)

"Pomiędzy Księgą Henocha a Apokalipsą św. Jana"
Apokaliptyczny wymiar teologii wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa

 

W dniach 22–23 października 2009 r. w Instytucie Nauk Biblijnych KUL odbyła się Międzynarodowa Konferencja Biblijna pt.: "Pomiędzy Księgą Henocha a Apokalipsą św. Jana". Apokaliptyczny wymiar teologii wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa. Celem sympozjum była refleksja nad zagadnieniami związanymi z rozumieniem tektsów apokaliptycznych w starożytnym judaiźmie i chrześcijaństwie.  W sympozjum wziął udział prof. John J. Collins, obecnie wykładający Stary Testament w Yale Divinity School, Yale, Conn., USA. Zaproszony został również prof. James VanderKam, wybitny znawca wczesnego Judaizmu, tekstów z Qumran, oraz etiopskiej Księgi Henocha. Prof. VanderKam jest wykładowcą na katolickim Uniwersytecie Notre Dame w Indianie, USA.

Sympozjum to było również w sposób szczególny poświęcone ks. prof. R. Rubinkiewiczowi SDB, wieloletniemu Dyrektorowi Instytutu i członkowi Papieskiej Komisji Biblijnej. Ks. prof. R. Rubinkiewicz poświęcił większą część swojej pracy naukowej studium literatury apokaliptycznej, publikacji manuskryptów Apokalipsy Abrahama, oraz relacji eschatologii księgi Henocha do Nowego Testamentu.

 

konf_biblijna_2009

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2011, godz. 18:27 - Stefan Szymik