W tym roku akademickim udało nam się zorganizować spotkania dotyczące samobójstw, psychiatry/psychologa wobec samobójstwa pacjenta, etyki w kontekście kontaktów z rodziną chorego, zaburzenia osobowości typu borderline oraz schizofrenii. Na każdym z tych spotkań towarzyszył nam specjalista zajmujący się poszczególnymi zagadnieniami.

Postanowiliśmy wspólnie z Centrum Wolontariatu zorganizować zbiórkę kosmetyków i urządzić dla pacjentek kliniki psychiatrycznej Dzień Malowania :) Weszliśmy na dwa oddziały – młodzieżowy oraz oddział dla dorosłych i towarzyszyliśmy pacjentkom w rozmowach oczywiście służąc pomocą jeśli chodzi o dobór makijażu :)

Wewnątrz sekcji wyodrębniła się grupa osób chętnych do zaangażowania bardziej naukowego – takich, którzy oprócz chodzenia na spotkania ze specjalistami postanowili, że chcą pojeździć na konferencje i pisać artykuły. W ramach grupy zorganizowaliśmy kilka spotkań na których powiedzieliśmy sobie jaka jest specyfika konferencji, jak pisać abstrakty, o jakie stypendia można się ubiegać. Ostatnio naszym gościem była Pani Profesor Kulik, która wyjaśniła nam jak pisać artykuły empiryczne – w najbliższym czasie planowane jest jeszcze jedno spotkanie dotyczące artykułów teoretycznych. Ze względu na dość duże zainteresowanie, grupa naukowa zostanie utrzymana w przyszłym roku.

 

W planach mamy konferencję „Etyka w życiu zawodowym człowieka”, która odbędzie się 6 czerwca br. Konferencja organizowana jest przy współpracy Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL.

Plany na bieżący rok oprócz dalszych działań zawierają to, czego nie udało się zrealizować w tym roku. Sekcja miała zamiar stworzyć forum internetowe, gdzie studenci psychologii po krótkim przeszkoleniu udzielaliby pomocy ludziom, którzy by tej pomocy potrzebowali. Inicjatywa wymaga jednak dopracowania i nie udało się zorganizować wszystkiego w tym roku akademickim, niemniej mamy nadzieję, że uda się dopiąć wszystko początkiem następnego.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć za rok!

 

Koordynatorem Sekcji Psychologii Klinicznej w roku akademickim 2014/2015 była Paulina Szach.

 

Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2016, godz. 11:42 - Magdalena Pietnoczko