Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej KUL, dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL,

uprzejmie zaprasza Członków Rady na najbliższe posiedzenie Rady
Instytutu, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2016 r. o godz. 14.10 w CTW 56.

 

Obecność obowiązkowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Rady IFA członków RADY IFA KUL 1 maja 2015 r. godz. 14.30 C-902

 

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016, godz. 13:30 - Monika Tokarczyk