Absolwent historii KUL Michał Adamczyk laureatem konkursu na prace o tematyce dotyczącej historii ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polscem konkursu na Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego 15 grudnia 2020 roku rozstrzygnął konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie o tematyce dotyczącej historii ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Wśród wyróżnionych znalazła się praca magisterska absolwenta historii KUL Michała Adamczyka Myśl społeczno-polityczna Zygmunta Balickiego na łamach „Przeglądu Narodowego”, napisana pod kierunkiem dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!