Tygodnik Polityka przyznał Nagrody Historyczne Polityki za najlepsze książki historyczne opublikowane w 2019 r. Za najlepszy debiut w kategoriach monografie, prace naukowe oraz prace popularnonaukowe i publicystyka została uznana książka dr Ewy Bukowskiej-Marczak „Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918–1939)”. Nagrodzona monografia powstała na bazie pracy doktorskiej, która została napisana pod kierunkiem dr. hab. Mirosława Filipowicza, prof. KUL w Instytucie Historii KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!