Konkurs Verba VeritatisAbsolwentka psychologii KUL Aleksandra Górczynskiej została wyróżniona w konkursie Verba Veritatis na najlepsze prace z dziedziny etyki biznesu. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę Stres zawodowy a konflikty między pracą a rodziną: analiza mediacyjnej funkcji dystansowania moralnego napisaną pod kierunkiem s. dr hab. Beaty Zarzyckiej, prof. KUL. Laureatów ogłoszono 10 grudnia 2020 r. podczas XVI Kongresu Consumer Finance.

 

Na XV edycję konkursu wpłynęły aż 43 prace doktorskie, magisterskie, licencjackie, podyplomowe, inżynierskie i habilitacyjne, które dotyczyły m.in. etyki biznesu, zagadnień etycznych w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych czy społecznej odpowiedzialność biznesu. Organizatorem konkursu są Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego. Kapituła,w  której zasiadają nie tylko naukowcy, ale także przedstawiciele biznesu, wybrała 10 najlepszych prac, przyznając laureatom 6 nagród i 4 wyróżnienia.

 

Serdecznie gratulujemy!