Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi:
1. Pani dr Aleksandra Gała
2. Pan Kazimierz Wojtasik

Srebrnym Krzyżem Zasługi:
1.Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Brązowym Krzyżem Zasługi:
1.Pani dr hab. Danuta Opozda
2. Pani dr Iwona Ulfik-Jaworsk