Instytut Pileckiego rozstrzygnął konkurs na koncepcję projektu badawczego i stypendia naukowe w projekcie „Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w pomocy i ratowaniu ludności żydowskiej na Ziemiach Polskich podczas II wojny światowej”. Wybrana została koncepcja przedstawiona przez dr hab. Agatę Mirek, prof. KUL, której powierzono funkcję kierownika projektu. Stypendium naukowe dla wykonawcy projektu otrzymała dr hab. Joanna Szady.

Realizację projektu zaplanowano w okresie od czerwca 2020 r. do września 2022 r.  

 

Serdecznie gratulujemy!