stefanczyk_ 24 sierpnia 2020 r. odbyła się w Krakowie uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia przekazał dawnym działaczom opozycji prezes IPN dr Jarosław Szarek. Z radością przyjęliśmy wiadomość, że w gronie Laureatów tego zaszczytnego odznaczenia znalazł się prof. Andrzej Piotr Stefańczyk.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989. To zaszczytne odznaczenia przyznawane za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL.

 

Serdecznie gratulujemy!