prof. Marek WierzbickiKierownik  Katedry Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji KUL prof.  Marek Wierzbicki został powołany na pełniącego obowiązki dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Prof. Wierzbicki jest historykiem i politologiem, badaczem  najnowszych dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem losów młodzieży w PRL i Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., a także polskiej emigracji politycznej na Zachodzie z lat 1939–1990. Związany z KUL od 1983, kiedy to rozpoczął studia historyczne, 1997 uzyskał doktorat, 2006 habilitację, 2009 tytuł profesora nadzwyczajnego, a 2016 zwyczajnego.

 

Serdecznie gratulujemy!