Belgijsko-izraelsko-polskie konsorcjum badawcze (Uniwersytet w Antwerpii, Bar Ilan University i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) uzyskało grant finansowany przez ROTHSCHILD FOUNDATION HANADIV EUROPE na realizację projektu komparatystycznego ‘21st-Century Literature and the Holocaust. A Comparative and Multilingual Perspective. Zespół badawczy składa się z trzynastu naukowców reprezentujących uniwersytety w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Belgii oraz Izraelu – badaczy literatury najnowszej w językach: polskim, hebrajskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i niderlandzkim. KUL reprezentuje prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek.

 

Serdecznie gratulujemy!