Nasze sukcesy

Prof. Włodzimierz Osadczy pełnomocnikiem wojewody ds. współpracy z Ukrainą

Nasze sukcesy | 2016-11-28

prof osadczyWojewoda lubelski prof. Przemysław Czarnek powołał pełnomocnika do spraw współpracy z Ukrainą. Został nim dr hab. Włodzimierz Osadczy prof. KUL.

 

Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL jest pracownikiem Instytucie Historii Kościoła i Patrologii KUL oraz dyrektorem Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich - Centrum Ucrainicum KUL. W latach 2006-2009 był kanclerzem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Jest członkiem Komisji Europy Wschodniej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Polska-Wschód”, pełni także funkcję prezesa Stowarzyszenia Polska-Armenia oddział Lublin.

 

Do jego zadań jako pełnomocnika będą należały m.in.:

  • współpraca z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym przedstawicielstwami dyplomatycznymi Ukrainy, przedstawicielami władz lokalnych oraz rządowych Polski i Ukrainy, w zakresie spraw społeczno-gospodarczych oraz kulturalnych; 
  • inicjowanie kontaktów oraz koordynacja współpracy z przedstawicielami strony ukraińskiej;
  • opracowywanie propozycji rozwiązań mających na celu zacieśnianie współpracy polsko-ukraińskiej na terenie województwa lubelskiego;
  • podejmowanie inicjatyw popularyzujących Ukrainę i dobrosąsiedzkie relacje
    ze stroną ukraińską wśród mieszkańców województwa lubelskiego.