Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej. W jej składzie znaleźli się pracownicy KUL:  o. prof. dr hab. Wiesław Bar (prawo kanoniczne), ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (teologia), prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (literaturoznawstwo), ks. prof. dr hab. Marian Nowak (pedagogika) oraz prof. dr hab. Jacek Wojtysiak(filozofia).

 

Rada Doskonałości Naukowej rozpocznie działalność 1 czerwca. Zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, a jej zadaniem będzie nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych. Członkowie Rady zostali wyłonieni w wyniku wyborów, w których wzięło udział ponad 18 000 samodzielnych pracowników naukowych. W jej skład wchodzi po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny naukowej.

 

Serdecznie gratulujemy.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2019, godz. 15:22 - Leszek Wojtowicz