powrót

                                                                  Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne, 23-25.10.2008     

 

„Nie samym chlebem żyje człowiek” (Pwt 8,3)

Słowo Boże w życiu i misji Kościoła

 

KUL, Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin, Aula im. S. Kard. Wyszyńskiego

Instytut Nauk Biblijnych 

 

23.10 – czwartek

           

09–09.15         Otwarcie Dni Biblijnych

Ks. prof. dr hab.  Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych

 

09.15 – 11.15 Sesja I                      przewodniczy: ks. Ryszard Rubinkiewicz

O. Raniero Cantalamessa, OFMCap (Rzym) „Jezus zaczął głosić” – Słowo Boże w życiu Chrystusa i w misji Kościoła

Ks. Artur Sanecki (PAT, Kraków) Między uniwersytetem a Kościołem. Interpretacja kanoniczna w perspektywie eklezjalnej lektury Biblii

Grzegorz Kubski (UZ, Zielona Góra) Objawione słowo Boże – humanistyczna ‘epoche’ oraz eklezjalna ‘ratio’

 

11.45– 13.30   Sesja II                    przewodniczy: ks. Waldemar Rakocy

Ks. Janusz Lemański (US, Szczecin ) Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust JHWH żyje człowiek (Pwt 8,3)

Ks. Ryszard Rubinkiewicz, SDB (KUL, Lublin) Prorocy w służbie Słowa

Ks. Wojciech Turek SSP (Częstochowa) Najnowszy przekład Pisma św. Starego i Nowego Testamentu z komentarzem. Prezentacja przekładu przygotowanego przez zespół biblistów z inicjatywy Towarzystwa św. Pawła

 

15.00–17.00    Sesja III                   przewodniczy: ks. Stefan Szymik

Ks. Waldemar Rakocy (KUL, Lublin) Pawłowe doświadczenie Chrystusa pod Damaszkiem i jego wpływ na głoszoną ewangelię wolności od żydowskiego Prawa

O. Piotr Gryziec, OFMConv (Kraków, WSD) „Słowo Boga, które działa w wierzących” (1Tes 2,13). Teologia Słowa Bożego w świetle 1 Listu do Tesaloniczan

Ks. Tomasz Lewicki (WSD, Płock) „Żywe jest Słowo Boże ...” (Hbr 4,12). Miejsce teologii Słowa Bożego w argumentacji Listu do Hebrajczyków

 

17.30–19.30    Sesja IV                  przewodniczy: ks. Antoni Paciorek

Ks. Ryszard Kempiak, SDB (PWT, Wrocław) Miejsce ‘krzyża’ w przepowiadaniu apostoła Pawła

Ks. Dariusz Sztuk, SDB (UKSW, Warszawa) Recepcja motywu dwóch dróg w liście św. Jakuba

Ks. Stefan Szymik (KUL, Lublin) Słowo Boże jako pokarm mądrości według Prz 9, 1-6

 

24.10 – piątek 

 

09–11.30         Sesja V                    przewodniczy: ks. Henryk Witczyk

O. Raniero Cantalamessa, OFMCap (Rzym) „Litera zabija Duch ożywia.” Lektura duchowa Biblii

Panel dyskusyjny na temat Słowa Bożego i jego roli w Kościele na kanwie referatu o. R. Cantalamessa

Ks. Krzysztof Bardski, ks. Wojciech Pikor, ks. Zdzisław Pawłowski

 

12.00–13.30    Sesja VI                  przewodniczy: ks. Antoni Tronina

Teresa Stanek (UAM, Poznań) Psalmy Stopni – przesłanie w perspektywie synchronicznej

Ks. Dariusz Kotecki (UMK, Toruń) Tu jest potrzebna mądrość” (Ap 13,18) – o egzystencjalnym słuchaniu słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana

 

15.00–17.00    Sesja VII                 przewodniczy: ks. Dariusz Dziadosz

Bronisław Kluska (KU, Rużomberok) Owoce Słowa Bożego według czwartej Ewangelii

Beata Urbanek (UŚ, Katowice) Rola głosu i słowa Chrystusa w dziele objawienia w czwartej Ewangelii

Ks. Mirosław Wróbel (KUL, Lublin) Chrześcijańska lektura Biblii Hebrajskiej

 

17.30–19.30 Sesja VIII                   przewodniczy: Krzysztof Mielcarek

Ks. Dariusz Dziadosz (KUL, Lublin) Zwycięska walka Jakuba z Bogiem o błogosławieństwo dla swego rodu i całego Izraela. Literacka i teologiczna specyfika Rdz 32,23-33

Mária Kardis (UP, Preszów) Teologia słowa prorockiego i orędzie Kościoła

Ks. Maciej Basiuk (UŚ, Katowice) Obietnice Boga i ich wypełnienie na przykładzie życia Abrahama

 

25.10 – sobota 

                                                                                                           

9.00–11.00 Sesja XI                       przewodniczy: ks. Andrzej Piwowar

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL, Lublin) Esej biblijny. Poszukiwanie, świadectwo, rząd dusz“

Ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin) Rola Pism i słów Jezusa w narodzinach wiary paschalnej

Ks. Antoni Tronina (KUL, Lublin) Virgo audiens. Maryja wzorem przyjęcia Słowa

                                                                            

11.00 Zakończenie konferencji i podsumowanie:    ks. Henryk Witczyk

Uczestnictwo w Jesiennych Dniach Biblijnych INB KUL prosimy zgłaszać inbibl@kul.lublin.pl Zakwaterowanie: W razie potrzeby prosimy kontaktować się bezpośrednio z: Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Lublinie, Ul. Podwale 15. Tel. 081-5324138. Przy zgłoszeniu należy podać, że bierze się udział w Sympozjum Biblijnym. Koszt pokoju jednosobowego + śniadanie - 45 zł. Koszt pokoju jednoosobowego - 35 zł. Posiłki w ciągu sympozjum można tanio wykupić w stołówce uniwersyteckiej w Głównym Gmachu KUL.

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2011, godz. 18:32 - Stefan Szymik