Instytut Nauk Biblijnych

 

WIOSENNE DNI BIBLIJNE

„Od Melchizedeka do Jezusa - Arcykapłana.

Biblia o kapłaństwie", 24-25. III. 2010 r.

---> powrót

 

Środa 24. marca 2010:

9.00  Powitanie - Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, Dyrektor INB KUL
9.10  Rozpoczęcie - Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii KUL

 

9.15  Geneza kapłaństwa biblijnego na tle religii Bliskiego Wschodu
        (Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, KUL)
9.55  Kapłaństwo w Izraelu w epoce monarchii
        (Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, KUL)
10.35 Biblijne podstawy kapłaństwa hierarchicznego
         (Ks. dr hab. Stefan Szymik MSF, KUL)
11.15 Pytania do prelegentów i dyskusja

 

11.35 - 11.50 Przerwa

 

11.50 Ezechiel „dźwigający winę” ludu (Ez  4,4-6) – posługa proroka czy kapłana?
         (Ks. dr hab. Wojciech Pikor, KUL)
12.30 Syrach - obrońca prawowitego arcykapłana
        (Ks. dr Andrzej Piwowar, KUL)
13.10 Pytania do prelegentów i dyskusja

 

13.30-15.30 Przerwa obiadowa

 

15.30 Modlitwa Jezusa arcykapłana (J 17,1-26)
         (Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, KUL)
16.10 Figura niegodnego kapłana w żydowskiej literaturze okresu hellenistycznego
         (Ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB, KUL)
16.50 Lewi jako idealny kapłan w aramejskich Wizjach Lewiego
         (Ks. dr Henryk Drawnel SDB, KUL)
17.30 Pytania do prelegentów i dyskusja
 

Czwartek 25. marca 2010:

7.00  Msza święta w Kościele Akademickim dla uczestników sympozjum

          pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Mieczysława Cisły

 

9.00 Jezusowe wezwanie do gorliwości pasterskiej w przypowieści o zagubionej owcy (Łk 15,3-10)
         (Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, KUL)
9.40 Chrystus jako arcykapłan w świetle J 19,23 i Ap 1,13
         (Ks. dr Paweł Podeszwa, UAM, Poznań)
10.20 Pytania do prelegentów i dyskusja
 
10.40 - 11.00 Przerwa
 
11.00 Kapłan jako głosiciel Ewangelii. Przyczynek Synoptyków do teologii kapłaństwa
         (Ks. dr hab. Dariusz Kotecki, UMK, Toruń)
11.40 Kapłan nowego przymierza: upodobniony do braci i oddzielony od grzeszników
         (Ks. dr hab. Artur Malina, UŚ, Katowice)
12.20 Konflikt kapłana Amazjasza z prorokiem Amosem (Am 7,10-17).
         Przypadek czy prawidłowość?
         (Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW Warszawa)
13.00 Pytania do prelegentów i dyskusja

13.30-15.30 Przerwa obiadowa
 
15.30 Ideał kapłana na podstawie katalogu cnót w listach pasterskich
         (Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, KUL)
16.10 Nowotestamentowa koncepcja kapłaństwa powszechnego
         (dr hab. Krzysztof Mielcarek, KUL)
16.50 Idea kapłaństwa w Corpus Paulinum
         (Ks. dr Arnold Zawadzki, KUL)
17.30 Pytania do prelegentów i dyskusja

 

17.50 Podsumowanie i zakończenie sympozjum

         (Dyrektor INB KUL - Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk)

---> powrót

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2014, godz. 17:52 - Stefan Szymik