Seria:   TEOLOGIA    PRAKTYCZNA

 

Dotychczas ukazały się:

 

1. Ks. Ryszard Kamiński. Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1997 ss. 278.

2. Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż, Lublin 1998 ss. 390.

3. Ks. Wiesław Przygoda. Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin 1998 ss. 271.

4. Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1: Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin 2000 ss. 448.

5. Ks. Jarosław Pater. Praca nad praca. Duszpasterstwo ludzi pracy w Polsce. Łódź 2000 ss. 335.

6. Ks. Janusz Kochański. Kapucyński apostolat trzeźwości. Znaczenie ośrodka apostolstwa trzeźwości w Zakroczymiu w szerzeniu idei trzeźwości w Polsce. Studium pastoralne. Zakroczym 2000 ss. 264.

7. Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 2: Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin 2000 ss. 660.

8. Ks. Wiesław Przygoda. Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne. Lublin 2004 ss. 523.

9. Ks. Jacek Goleń. Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne. Rzeszów 2006 ss. 356.

10. Ks. Piotr Skiba. Katecheza ewangelizacyjna w nowych ruchach i wspólnotach kościelnych. Studium katechetyczne wybranych ruchów i wspólnot kościelnych. Lublin 2006 ss. 398.

11. Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 ss. 945.

12. Ks. Ryszard Kamiński. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 2007 ss. 331.

13. Ks. Grzegorz Pyźlak. Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych. Lublin 2007 ss. 386. 

14. Ks. Jacek Szostakiewicz. Duszpasterstwo nauczycieli w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne. Siedlce 2008 ss. 217.

15. Ks. Wiesław Taraska. Sanktuarium maryjne w nauczaniu Jana Pawła II. Sandomierz 2008 ss. 344.

16. Ks. Adam Dzióba. Stosunek narzeczonych do ludzkiej płodności. Studium z duszpasterstwa rodzin. Rzeszów 2009.

17. O. Zdzisław Leonard Hryniewski OFM. Duszpasterstwo w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1989-2005. Studium teologicznopastoralne. Kraków 2010.

18. Ks. Andrzej Jakubowicz. Duszpasterstwo młodzieży w okresie międzywojennym (1918-1939). Studium historyczno-pastoralne. Siedlce 2009 ss. 246.

19. Ks. Wiesław Śmigiel. Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Kościoła (1962-2009). Lublin 2010 ss. 458.

20. O. Marek Fiałkowski OFMConv. Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne. Lublin 2010 ss. 407.

21. Ks. Dariusz Lipiec. Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne. Lublin 2011 ss. 434.

22. Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin 2013 ss. 824. 

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, godz. 21:52 - Marek Fiałkowski