2016

 • Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania. Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauki języka polskiego jako obcego, poziom I, część II; Lublin-Chicago Kenbooks.Inc 2016 [współautorstwo: M. Smoleń-Wawrzusiszyn]
 • Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania. Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauki języka polskiego jako obcego, poziom II; Lublin-Chicago Kenbooks.Inc 2016 [współautorstwo: M. Smoleń-Wawrzusiszyn]
 • Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb pogranicza polsko-słowackiego, Lublin 2016. Podręcznik przygotowany w ramach projektu The bilingual linguistic tools for emergency services of the Polish-Slovak borderland (part I), grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego [współautorstwo: M. Smoleń-Wawrzusiszyn, A. Račáková, G. Olchowa]

 

2015

 • Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania. Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauki języka polskiego jako obcego, poziom I, część I; Lublin-Chicago Kenbooks.Inc 2015 [współautorstwo: M. Smoleń-Wawrzusiszyn]

 

 

2014

 • Socjolekty w wirtualnej rzeczywistości. Na przykładzie "Subiektywnego słownika forumowiczów parkietu", w: Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak, Kraków 2014 (współautorstwo: M. Smoleń-Wawrzusiszyn)
 • Skróty i szyfry w „Listach do żony” Stanisława Ignacego Witkiewicza, w: Mechanizmy ekonomizacji języka,  red. R. Bizior i D. Suska, Częstochowa 2014, s. 203-214,

 • (spraw.) Języki słowiańskie jako obce: aktualne zagadnienia nauczania i testowania. Sprawozdanie z konferencji, Uniwersytet Łotewski, Ryga, 15-16 kwietnia 2014 roku, „Roczniki Humanistyczne” T. LXII/2014, z. 10, s. 161-166.

 

 

2013

 • O potrzebie leksykonu skróceń historycznych. Zamysł i dylematy badawcze, "Prace Filologiczne" LXIV, 2013, s. 189-198 (współautorstwo z M. Smoleń-Wawrzusiszyn)
 • (spraw.) Życie prywatne Polaków w XIX wieku, Olsztyn 3-4 grudnia 2012, „Roczniki Humanistyczne” LXI(2013), z. 6. Językoznawstwo, s. 210-218

 

 

2012

 • (spraw.) Glosa do leksykografii polskiej III, Warszawa, 15-16 września 2011, "Roczniki Humanistyczne" LX(2012), z. 6. Językoznawstwo, s. 231-244 (współautorstwo z M. Smoleń-Wawrzusiszyn).

 

2011

 

 • Brachygrafia historyczna – terminologia, stań badań i perspektywy badawcze, [w:] Materiały konferencji naukowej Kraków 21-22 września 2010, Biblioteka LingVariów, t. 14, red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków 2011, s. 163-174.
 • Brachygrafia – wybrane problemy z terminologią i miejscem jednostek skrótowych w systemie języka, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 11 (2011), s. 115-124.

 

2010

 • Wariantywność i homonimia skróceń graficznych we współczesnej polszczyźnie na tle historycznym, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, red. P. Zbróg, Kielce 2010, s. 227-238 (współautorstwo z M. Smoleń-Wawrzusiszyn).
 • Baza leksykograficzna z zakresie historycznych skróceń graficznych, w: Problemy językoznawstwa współczesnego i historycznego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XXI, red. J. Sławek, Poznań 2010, s. 85-99.

 

2009

 • Abbreviation and Acronym as a Dictionary Unit, w: Methods of Lexical Analysis: Theoretical Assumptions and Practical Applications, ed. by K. Bogacki, J. Cholewa, A. Rozumko, Białystok 2009, s. 287-295.
 • Historyczne techniki abrewiacyjne i ich kontynuanty w brachygrafii współczesnej, w: „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 9 (2009), s. 187-200.

 

2008

 • Formy adresatywne jako jeden z aspektów etykiety językowej internautów, w: WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2008, s. 318-328.

 

2007

 • Uwagi o znakach interpunkcyjnych w wybranych drukowanych tekstach staropolskich, w: Język polski. Współczesność – Historia, t. 6, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2007, s. 347-358.

 

2003

 • Abrewiacje w listach polskich I połowy XVI wieku, w: Język polski. Współczesność – Historia, t. 4, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2003, s. 289-301.

 

2002

 • Skróty i skrótowce w nazwach firm, w: Język polski. Współczesność – Historia, t. 3, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002, s. 105-115.

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018, godz. 06:22 - Małgorzata Nowak-Barcińska