2012

 • Gabriela Puzynina – Encyklopedia katolicka, TN KUL, Lublin 2012, t. XVI, k. 954-955.
 • Prometeizm – Encyklopedia katolicka, TN KUL, Lublin 2012, t. XVI, k. 475-477.

 

2011

 • „Pielgrzym Polski” – Encyklopedia katolicka, TN KUL, Lublin 2011, t. XV, k. 478-479.
 • Antoni Pietkiewicz – Encyklopedia katolicka, TN KUL, Lublin 2011, t. XV, k. 542-543.
 • Wincenty Pol – Encyklopedia katolicka, TN KUL, Lublin 2011, t. XV, k. 1070-1071.

 

2010

 • Filomaci Profesor Danuty Paluchowskiej, [w:] Poznawać (więc kochać!) O Danucie Paluchowskiej, pod red. A. Seweryn i D. Seweryna, Lublin 2010, s. 39-46.
 • Tomasz August Olizarowski – Encyklopedia katolicka, Lublin 2010, t. XIV, k. 538-539.
 • Józef Ossoliński – Encyklopedia katolicka, Lublin 2010, t. XIV, k. 927-928.
 • Krystyn Ostrowski – Encyklopedia katolicka, Lublin 2010, t. XIV, k. 977-978.

 

2009 

 • Julian Ursyn Niemcewicz, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 2009, t. XIII, k. 1077-1079.

 

2008 

 • Bibliografia prac prof. Mariana Maciejewskiego za lata 1957-2008, [w:]Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. D. Seweryna, W. Kaczmarka i A. Seweryn, Lublin 2008, s. 5-19.
 • Męka Pańska, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 2008, t. XII, k. 734-742.
 • [hasło:] Adam Mickiewicz, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 2008, t. XII, k. 857-866.
 • O „wtrąceniach sternowskich” i „oryginalności” we wczesnej polskiej epistolografii romantycznej – polemicznie, [w:] Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. D. Seweryna, W. Kaczmarka i A. Seweryn, Lublin 2008, s.187-194.
 • Zesłańcze opisania czyli poprocesowa korespondencja filomatów na nowo odczytana, [w:] Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918, pod red. K. Stępnika, M. Rajewskiego, Lublin 2008, s.79-85.

 

2007

 • Biblioteka polska w Tobolsku w latach 1840-1860, [w:] Książka ponad podziałami. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, pod red. A. Krawczyka, Lublin 2007, s. 251-259.
 • Onufry Pietraszkiewicz – bibliotekarz w Tobolsku (epizod biografii zesłańca), [w:] Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej, cz. II, pod red. M. Piechoty i J. Ryby, Katowice 2007, s. 127-144.

 

2006

 • Czeczot (jeszcze) nieznany. Uzupełnienie Poezji Filomatów J. Czubka [w:] W cieniu Mickiewicza, pod red. J. Lyszczyny, M. Bąk, Katowice 2006, s. 212-223.
 • Antoni Malczewski, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 2006, t. XI, s. 957-958.
 • Na zesłaniu – Ewa z Wendorffów Felińska, [w:] Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, pod red. K. Stępnika, M. Gabryś, Lublin 2006, s. 51-60.
 • Onufry Pietraszkiewicz. Biografia zesłańca, Lublin 2006, ss. 374, 2nlb.

 • Werterowska historia, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006, s. 349-360.

 

2005

 • „Miasto żałoby” Lublin Onufrego Pietraszkiewicza, Lublin 2005, ss. 85.

 • Onufry Pietraszkiewicz – tragiczno-ironiczna biografia zesłańca, [w:]Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s.405-415.
 • Polak z wyboru – Wincenty Pol (1807-1872), [w:] W Duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005), pod red. Ks. H. Misztala, Lublin 2005, s.302-307.

 

2002

 • Bibliografia prac Czesława Zgorzelskiego za lata 1972-2001, [w:] Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, pod red D. Paluchowskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 2002, s. 220-253.
 • [Kontynuacja zestawienia bibliograficznego prac prof. Cz. Zgorzelskiego za lata 1930-1971 w oprac. A. Paluchowskiego].
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2014, godz. 12:33 - Agata Poręba