2011

 • [Rec. książki: Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami. W 200 rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, pod red. M. Chrostka, T. Pudłockiego i J. Starnawskiego, Przemyśl-Rzeszów 2009] „Rocznik Przemyski“ T. XLVII 2011, z. 2, s. 221-226.

 

2010

 • O Juliuszu Słowackim i o malarstwie weneckim raz jeszcze, „Rocznik Przemyski” 2010, z. 3, s. 71-83.
 • Motyw anioła w tradycyjnych wyobrażeniach ludowych, „Zeszyty Naukowe OTN” 2009, t. XXIII, s. 53-63.
 • Artystyczny i estetyczny wymiar podróży Adama Mickiewicza, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8-10 października 2008 roku, pod red. H. Łaszkiewicza, Lublin 2010, s. 163-179.

 

2009

 • O anielskich epifaniach w poezji Adama Mickiewicza, [w:] Aniołowie w życiu ludzi, pod. red. ks. Andrzeja Żądło, Katowice 2009, s. 173-191.
 • Wstęp do: Kamila Jędrusińska, Na tysiąc sposobów Bóg Cię błogosławi, Ząbki 2009, s. 7.  

 

2008

 • Poetycka angelologia w III części „Dziadów“ Adama Mickiewicza „Homo Meditans” XXVIII, s.321-335.
 • Poetyckie „angelofonie“ w III części „Dziadów“ Mickiewicza, [w:] Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. D. Seweryna, W. Kaczmarka i A. Seweryn, Lublin 2008, s. 495-514.  

 

2007

 • Aniołowie w poezji Adama Mickiewicza, Lublin 2007, ss. 209.
 • Anioły Juliusza Słowackiego „Roczniki Humanistyczne” 2006, z. 1, s. 87-148.

 

2006 

 • Więzi osobowe człowieka i anioła w III części „Dziadów“ Adama Mickiewicza, [w:] Anioł w literaturze i w kulturze, pod red. J. Ługowskiej, t. 3, Wrocław 2006, s. 145-161.
 • Anioł „przekreślony“ – rzecz o aniołach Juliusza Słowackiego „Rocznik Gimnazjalny” 2005, nr 9. s. 236-250.

 

2002

 • Dialektyka cieni i światła, [w:] Sztetł III. Nauczycielowi z Drohobycza. (Katalog wystawy akwareli Bartłomieja Michałowskiego towarzyszącej konferencji Bruno Schulz (1892-1942) w 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci), s. 6-7.

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2012, godz. 21:25 - Agata Poręba