Instytut Nauk Biblijnych

Instytut Nauk Biblijnych
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin,
tel. +48 81 445 38 24
e-mail: inbibl@kul.lublin.pl
www.kul.lublin.pl/biblia
  Dzieło biblijne
ul Czwartaków 10 m. 4 ,
20 - 045 Lublin,
tel. 081 445 38 27
e-mail: dzielbib@kul.lublin.pl
www.biblista.pl

 


Lublin, 25–27 października 2007

Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem

Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia odkryć
manuskryptów znad Morza Martwego
Wprowadzenie

W roku 2007 przypada sześćdziesiąta rocznica pierwszych znalezisk manuskryptów na pustyni Judzkiej. Wiosną roku 1947 dwóch Beduinów z plemienia Ta>âmireh pasło owce w okolicy starożytnych ruin nazywanych przez Arabów Óirbet Qumrân, położonych u północno-zachodnich wybrzeży Morza Martwego. W jednej z grot znaleźli oni kilka zwojów ukrytych w glinianych dzbanach, po czym zanieśli je do handlarza starożytnościami w Betlejem, Óalªla Iskandar ⁄ahªna. Manuskrypty trafiły ostatecznie do monofizyckiego klasztoru syryjskiego św. Marka w Jerozolimie, a w miedzyczasie Beduini rozpoczęli
dalsze poszukiwania manuskrytpów na pustyni Judzkiej. Jesienią 1947 roku Beduini wraz z lokalnymi antykwariuszami rozpoczęli kontaktować różne szkoły biblijne w Jerozolimie, pragnąc sprzedać swoje znaleziska po rozsądnej cenie. Pierwszym, który rozpoznał starożytność manuskryptów oraz ich prawdopodobne pochodzenie esseńskie był prof. E. L. Sukenik, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego. W grudniu 1947 roku Uniwersytet Hebrajski zakupił pierwsze trzy zwoje.
Badania archeologiczne w Qumran, oraz analiza większości manuskryptów z pustyni Judzkiej
przypadła ostatecznie katolickiej szkole biblijnej w Jerozolimie, École Biblique et Archéologique Française. W roku 1952 do grupy naukowców studiujących teksty qumrańskie dołączył ks. Józef Tadeusz Milik, który dzięki wielkim talentom filologicznym oraz paleograficznym, olbrzymiej pracowitości i genialnej intuicji odcisnął niezatarte piętno na studiach qumrańskich. Prof. Milik zmarł w Paryżu 6 stycznia 2006 roku.
Konferencja naukowa z okazji 60-lecia odkryć w Qumran organizowana przez Instytut Nauk
Biblijnych KUL dedykowana jest pamięci tego wybitnego polskiego naukowca, który rozpoczął studium Pisma św. oraz języków semickich właśnie na Wydziale Teologicznym KUL w roku 1948. Wykład inauguracyjny wygłosi światowej sławy znawca tekstów z Qumran i paleografii semickiej, ks. prof. Émile Puech, wykładający w École Biblique et Archéologique Française, w Jerozolimie, profesor Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu, autor trzech tomów z tekstami z Qumran w serii Discoveries in the Judaean Desert. Obok prof. Puecha wystąpi prof. Florentino García Martinez z Uniwersytetu w Groningen, w Holandii, jeden z najwybitniejszych znawców tekstów z Qumran, główny redaktor czasopisma Revue de Qumran oraz Journal for the Study of Judaism.
Zaproszenie do czynnego udziału w konferencji jest zwrócone do wszystkich wykładowców
wyższych uczelni wydziałów teologicznych, historycznych, czy filologicznych. Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką Pisma św., starożytnej historii, archeologii, filologii języków semickich i pokrewnych dziedzin wiedzy.

Zakres tematyczny

Powstanie manuskryptów z Qumran oraz istnienie wspólnoty esseńskiej nad brzegami Morza Martwego przypada na okres gdy powstają ostatnie księgi Starego Testamentu i pierwsze księgi Nowego Testamentu, temat przewodni więc konferencji otwiera taką właśnie perspektywę tematyczną. Nietrudno jest rozdzielić proponowane tematy konferencji na trzy podstawowe sekcje, z dodatkiem czwartej, poświęconej literaturze ściśle esseńskiej:
I. Qumran a Stary Testament
II. Qumran a literatura apokryficzna ST
III. Qumran a Nowy Testament
IV. Literatura esseńska z Qumran
Powyższy podział jest jedynie wstępną propozycją, w ostatecznym wymiarze liczba sekcji będzie uzależniona od zgłaszanych tematów oraz ich liczby.

Szczegóły organizacyjne

Zgłaszając chęć uczestnictwa w konferencji wszyscy zainteresowani są proszeni o wypełnienie i przesłanie emailem, faksem, lub pocztą załączonego formularza uczestnictwa do osoby odpowiedzialnej za stronę logistyczną konferencji – ks. dr Henryk Drawnel SDB (email: hdrawnel@kul.lublin.pl; hdrawnel@yahoo.com tel. 081-74-94-103; faks: 081-747-50-91).
Prelekcje nie powinny przekraczać 25 minut, z uwzględnieniem 5 minut na krótkie pytania
słuchaczy i krótkie odpowiedzi prelegenta. Komitet programowy konferencji zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłaszanej propozycji prelekcji.
Ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz, SDB
/Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych/

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2011, godz. 21:24 - Stefan Szymik