Nauka / Regionalna Inicjatywa Doskonałości / Aktualności

RID – kolejne konkursy

Aktualności | 2021-02-16

W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące odpowiednio finansowania:

  1. publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych;
  2. międzynarodowych zespołów projektowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych;
  3. wyjazdów na staż, wizytę studyjną, międzynarodową konferencję oraz przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
  4. konferencji międzynarodowych na KUL;
  5. minigrantów dla doktorantów.

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL lub doktoranci (wyłącznie w przypadku minigrantów), których dyscyplinami wiodącymi są filozofia lub nauki teologiczne. Przyjmujemy wnioski na działania, które będą prowadzone w 2021 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 marca 2021 r. Wnioski prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: rid@kul.pl

 

Regulaminy konkursów oraz formularze wniosków znajdują się na stronie: www.kul.pl/rid_regulaminy

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: rid@kul.pl

tel. 81 445 4338