Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał s. prof. dr hab. Barbarę Chyrowicz, kierownika Katedry Etyki Szczegółowej KUL, w skład Rady Narodowego Kongresu Nauki. W gremium znalazło się 52 uczonych, wśród których są zarówno naukowcy znani na całym świecie, jak i młodzi profesorowie. Reprezentują oni różne dziedziny nauki. Są tu przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, a także ścisłych, medycznych i technicznych.

 

Zadaniem Rady będzie wypracowanie propozycji zmian, które znajdą się w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym.

 

Ostateczny kształt ustawy zostanie zaprezentowany we wrześniu 2017 roku w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki. Rada programowa spotykać się będzie co miesiąc podczas konferencji programowych, na których poruszone zostaną kluczowe kwestie dotyczące polskiego szkolnictwa wyższego. Pierwsze konferencje mają być poświęcone m.in. umiędzynarodowieniu polskiej nauki, rozwojowi humanistyki i współpracy nauki z biznesem.

Siostrze Profesor serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2016, godz. 10:01 - Leszek Wojtowicz