Promocja III tomu "Biblii Aramejskiej" (galeria zdjęć)

W dniu 4 listopada 2019 roku odbędzie się promocja III tomu "Biblii Aramejskiej: Księga Kapłańska", opracowanego przez Ks. Prof. Antoniego Troninę, który w tym roku przeżywa jubileusz 50-lecia kapłaństwa. W związku z tym uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Jubilata odbędzie się w kościele akademickim o godz. 15.30, a promocja książki w Centrum Transfery Wiedzy (CTW 113) o godz. 17.00. Wszystkich Pracowników i Doktorantów SNB KUL serdecznie zapraszamy.

 

Czytaj dalej...

Jesienne Sympozjum Biblijne 2019 (galeria zdjęć)

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Jesiennym Sympozjum Biblijnym, które jest organizowane przez SNB KUL w dniach 23-24 października 2019 roku w Centrum Transferu Wiedzy KUL (CTW 113). W tym roku sympozjum poświęcone jest znakom i cudom w Biblii i nosi tytuł: Signs, Wonders and Mighty Works. God’s Activity in the History of Salvation”  (Znaki, cuda i przejawy mocy. Działania Boga w historii zbawienia). 

 

Swoją obecność na sympozjum potwierdzili między innymi: Richard J. Bauckham (Ridley Hall, Cambridge, UK), Henry Pattarumadathil (Pontifical Biblical Institute, Roma, Włochy) oraz Anthony Giambrone (École biblique et archéologique française de Jérusalem).

 

Poniżej szczegółowy program.

 

 

 

Czytaj dalej...

Pracownik SNB KUL wykładowcą w Papieskim Uniwersytecie Urbaniana

Od 3 lat trwa współpraca między SNB KUL a Papieskim Uniwersytetem Urbaniana w Rzymie. W tym roku wykłady dla studentów papieskiej uczelni prowadził ks. dr Arnold Zawadzki, pracownik SNB KUL. Kurs trwa dwa tygodnie (7 - 18 października 2019), a temat kursu brzmiał: „Prorocy pośrednikami przymierza” (I profeti come mediatori dell’alleanza). Wykłady były prowadzone w języku włoskim.


Spotkanie pracowników i doktorantów CNB KUL

W dniu 14.10.2019 r. w Domu Ojców Salezjanów w Lublinie (parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Kalinowszczyznie) odbyło się spotkanie Profesorów i Doktorantów Sekcji Nauk Biblijnych KUL. Podczas Mszy Świętej odprawianej w intencji o Boże błogosławieństwo dla Sekcji Nauk Biblijnych KUL w nowym roku akademickim 2019-2020 homilię wygłosił Ks. Prof. Mirosław S. Wróbel, Dyrektor SNB KUL. Po Mszy Świętej odbyła się uroczysta kolacja i spotkanie w gościnnym Domu Ojców Salezjanów. W spotkaniu wziął udział wykładowca Watykańskiego Uniwersytetu Urbaniana o. Prof. Victor Manuel Mora Mesen, który aktualnie prowadzi wykłady dla doktorantów SNB KUL.

 


Nowy pracownik naukowy w CNB KUL

Z radością pragnę zawiadomić, że na etat naukowy w Sekcji Nauk Biblijnych KUL został zatrudniony ks. dr Daniel Prokop z diecezji tarnowskiej, który 25 maja 2019 r. obronił doktorat w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie pt.: „The Pillars of the First Temple (1 Kgs 7,15-22). A Study in Ancient Near Eastern, Biblical, Archaelogical and Icongraphic Perspective” (summa cum laude). Promotorem pracy był Prof. Peter Dubovsky SJ. Ks. dr Daniel jako asystent wejdzie w skład Katedry Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych. Witamy Ks. dr Daniela jako 14 pracownika naukowego Sekcji Nauk Biblijnych życząc mu owocnej pracy naukowej dla dobra naszego Instytutu, Wydziału Teologii i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel

Director of Institute of Biblical Studies

John Paul II Catholic University of Lublin

Aleje Racławickie 14

20-950 Lublin


Warsztaty z translatoryki w Rzymie i spotkanie z papieżem Franciszkiem

 

Pięciu doktorantów Sekcji Nauk Biblijnych KUL (ks. Krystian Malec, ks. Michał Powęska, o. Tomasz Gali, o. Andrzej Cekiera oraz o. Jacek Pietrzak) w dniach 30 września - 4 października uczestniczyło w warsztatach z translatoryki tekstów biblijnych organizowanych przez prestiżowy amerykański ośrodek badań nad Biblią – NIDA Institute. To naukowe seminarium pod tytułem: “Translating the Bible as Literature: Translating Narrative and Rhetorical Discourse” odbyło się na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana dzięki uprzejmości ks. prof. Andrzeja Gieniusza. Pośród prowadzących zajęcia należy dostrzec m.in. Prof. Phila Townera, Prof. Lenarta de Regta oraz prof. Dana Fitzgeralda z zespołu NIDA. 

 

Czytaj dalej...

Życzenia z okazji wspomnienia św. Hieronima

Drodzy Wykładowcy i Studenci Sekcji Nauk Biblijnych KUL,

 

Na progu nowego roku akademickiego 2019/2020 w dniu św. Hieronima, patrona biblistów, pragnę życzyć wszystkim radości i pokoju ze spotkania ze Słowem Bożym.                      

 

Św. Hieronim uczy nas, że „słuchać Słowa – to wystawiać żagle na wiatr Ducha, nie wiedząc do jakich brzegów człowiek dobije”. Niech nasza praca naukowa w Sekcji Nauk Biblijnych KUL będzie nieustannym wystawianiem żagli na wiatr Ducha Świętego. Niech prawda odkrywana przez nas w tym powiewie przemienia nasze życie służąc Kościołowi i naszej Ojczyźnie.

 

Życzę wszystkim wytrwałego i pokornego odkrywania blasku i mocy Słowa Bożego.

 

                                                                       Ks. Mirosław S. Wróbel

                                                           Dyrektor Sekcji Nauk Biblijnych KUL

Tesaloniki, 30 września 2019 r.


Spotkanie translatorskie Nida Institute w Rzymie

W dniach 22-27 września 2019 r. w domu Ojców Zmartwychwstańców w Rzymie odbyło się spotkanie autorów Nowego Testamentu przygotowujących VI wydanie Biblii Tysiąclecia. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Nida Institute, American Bible Society oraz profesorowie Uniwersytetu Urbaniana. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Nauk Biblijnych KUL - Ks. prof. Henryk Witczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich; Ks. Prof. Mirosław S. Wróbel, Dyrektor INB oraz Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL.

Czytaj dalej...

Publiczna obrona doktorantów 2019

Publiczna obrona doktoratów ks. lic. Valerego Martsinouskiego oraz ks. lic. Stanisława Sadowskiego rozpoczęła się w dniu 20 września 2019 roku o godz. 11.00 w sali C-1031. Ks. Valery napisał doktorat o paranezie eschatologicznej w Pierwszym i Drugim Liście do Tesaloniczan. Tematem badań ks. Stanisława był udział św. Piotra w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa na podstawie J 18-21. Promotorem obu prac był ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk.

Obu doktorantom gratulujemy bardzo dobrych recenzji i błyskotliwej obrony.

 

Poniżej galeria

Czytaj dalej...

Spotkanie SBP na Wigrach

W dniach 16-18 września 2019 odbędzie się XV Walne Zebranie i 57. Sympozjum Biblistów Polskich. Miejscem spotkania będzie tym razem Pokamedulski Klasztor w Wigrach, który odwiedził św. Jan Paweł II.

Szczegółowy program spotkania można znaleźć tutaj.