Jesienne Dni Biblijne 2021

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM  PLAKAT

 

Papieska Komisja Biblijna wraz Instytutem Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie zapraszają na konferencję naukową zatytułowaną „Antropologia biblijna – przesłanie dla współczesnego człowieka”.

Data: 20-21 października 2021

 

Temat: Wychodząc od nowo opublikowanego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej” chcemy podjąć refleksję nad tematami związanymi z antropologią biblijną i ich wagą dla współczesnego człowieka. Podczas konferencji przedyskutowany zostanie dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej”, jego powstanie, charakter, cel i recepcja w Kościele. Podjęte zostaną także ważne tematy antropologii biblijnej jak: znaczenie obrazu Bożego w człowieku, realizacja Królestwa Bożego w ludzkim świecie, biblijna wizja miłości i płciowości, cielesny i duchowy wymiar natury ludzkiej, stosunek do świata stworzonego, wolność i determinizm, czy chrystologiczny model natury człowieka. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie o to, jak współczesnemu człowiekowi komunikować prawdy antropologii biblijnej, wchodząc w dialog ze współczesną nauką i nie tracąc przy tym specyfiki przesłania biblijnego. Specjalna sesja poświęcona zostanie antropologii św. Pawła, którą razem z przedstawicielami Papieskiej Komisji Biblijnej analizować będą zaproszeni wybitni specjaliści: Susan Eastman, Craig Keener, Joel B. Green, Troels Engberg-Pedersen i Volker Rabens.

 

Forma konferencji: Konferencja z uwagi na ograniczenia pandemiczne odbędzie się w Internecie, za pomocą platformy Teams. 

Zaproszeni prelegenci:
Ibolya Balla (Reformed Theological Academy in Papa, Hungary)
Pasquale Basta (Pontifical Urbaniana University, Rome)
Jaap Doedens (Reformed Theological Academy in Papa, Hungary)
Troels Engberg-Pedersen (University of Copenhagen, Denmark)
Susan Eastman (Duke Divinity School, Durham, NC, USA)
Joel B. Green (Fuller Theological Seminary, Pasadena, CA, USA)
Craig Keener (Asbury Theological Seminary, Wilmore, KY, USA)
Branislav Kluska (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)
Artur Malina (University of Silesia, Poland)
Volker Rabens (Friedrich-Schiller University Jena, Germany)

 

Prelegenci Papieskiej Komisji Biblijnej:
Pietro Bovati (Pontifical Biblical Institute, Rome, Italy; Secretary of the Pontifical Biblical
Commission 2015-2020)
Nuria Calduch-Benages (Pontifical Gregorian University, Rome, Italy; Secretary of the Pontifical Biblical Commission)
Luís Henrique Eloy e Silva (Pontifical Catholic University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)
Adrian Graffy (Executive Committee of the Catholic Biblical Association of Great Britain, United Kingdom)
Mary Healy (Sacred Heart Major Seminary, Detroit, MI, USA)
Marcin Kowalski (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Marida Nicolaci (Pontifical Theological Faculty of Sicily, Italy)
Henry Pattarumadathil (Pontifical Biblical Institute, Rome, Italy)
Hugo Orlando Martínez Aldana (Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia)
Levente Balázs Martos (Pázmány Péter Catholic University, Hungary)
Jean– Bosco Matand Bulembat (Université Catholique du Congo, Congo)
Blažej Štrba (Comenius University in Bratislava, Slovakia)
Henryk Witczyk (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)


Msza Święta i Spotkanie SNB KUL

W dniu 18.10.2021 r. o godz. 18.00 w Domu Rekolekcyjnym na Podwalu w Lublinie (ul. Podwale 15 - przy domu jest możliwość skorzystania z parkingu) zostanie odprawiona Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie w sali Domu Rekolekcyjnego. 
 
Wszystkich Profesorów i Studentów Sekcji Nauk Biblijnych KUL bardzo serdecznie zapraszamy. 
 
Ks. prof. Mirosław S. Wróbel

Nowy numer Verbum Vitae 39/3 (2021)

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem czasopisma Verbum Vitae, tym razem poświęconemu greckiej filozofii oraz hellenizacji w Biblii.

 

Link


Warsztaty z translatoryki biblijnej 2021

W dniach 27.09-1.10.2021 r. nasi studenci (s. Dorota Chwiła FMA i Justyna Horbowska) wzięli udział w warsztatach z translatoryki biblijnej organizowanych przez Papieski Uniwersytet Urbaniana wraz z NIDA Institute (USA). Seminarium “Translating the Bible as Literature: Translating Narrative and Rhetorical Discourse" odbywało się w formie hybrydowej: część studentów uczestniczyło w zajęciach stacjonarnie w Rzymie, a część łączyło się poprzez platformę MS Teams. Pośród prowadzących zajęcia znaleźli się: ks. prof. Andrzej Gieniusz, prof. Lénart de Regt, prof. Daniel Fitzgerald, prof. Giovanni Rizzi, prof. Philip Towner, prof. Valdo Bertalot, prof. Simon Crisp.

Czytaj dalej...

Obrona doktoratu ks. Michała Powęski (foto)

27 września 2021 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II miała miejsce publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską, której autorem był doktorant Sekcji Nauk Biblijnych KUL ks. Michał Powęska, pochodzący z diecezji sandomierskiej. Praca pt. „Sapiencjalne tło chrystologicznych metafor wina, wody i chleba w Ewangelii Janowej. Studium intertekstualne” została napisana pod kierunkiem promotora ks. prof. dra hab. Mirosława Wróbla oraz promotora pomocniczego ks. dra hab. Adama Kubisia, prof. KUL. Recenzentami rozprawy byli: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik z PWT we Wrocławiu oraz ks. prof. dr hab. Andrzej Najda z UKSW z Warszawy. Obronie przewodził ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL.

 

Doktorant przed Komisją oraz zebraną publicznością zaprezentował główne założenia i cele swojego przedsięwzięcia, a następnie po odczytaniu recenzji odpowiadał na zadawane mu pytania. Po obradach i tajnym głosowaniu Komisja pozytywnie oceniła przebieg i wynik obrony rozprawy doktorskiej i postanowiła wystąpić do Rady Instytutu Nauk Teologicznych KUL o nadanie ks. Powęsce stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki. Ponadto podtrzymano wniosek o przyznanie wyróżnienia dla doktoratu przygotowanego przez ks. Michała.

Czytaj dalej...

Międzynarodowe Sympozjum - Presov 2021

Zapraszamy do zapoznania się z programem międzynarodowego sympozjum w Presovie, które odbędzie się 22 września 2021 roku.

 

 

Program konferencji


Wspomnienie św. Hieronima

Drodzy Wykładowcy i Studenci Sekcji Nauk Biblijnych KUL,

 

Na progu nowego roku akademickiego 2021/2022, w dniu św. Hieronima, patrona biblistów pragnę życzyć wszystkim, aby słowo Pana zawarte na kartach Pisma Świętego było dla nas prawdziwym życiem: „Słowa, które wam powiedziałem, są Duchem i życiem” (J 6:63).

 

Św. Hieronim w liście do papieża Damazego I napisał: „Zwracam się do następcy Rybaka oraz do ucznia krzyża. Nie idąc za nikim poza Chrystusem, pozostaję zjednoczony w komunii z Waszą Świątobliwością, czyli ze Stolicą Piotrową. Wiem, że na tej Opoce zbudowany jest Kościół”. Niech nasza praca badawcza i dydaktyczna w Sekcji Nauk Biblijnych KUL pozwala nam odkrywać i umiłować moc słowa Bożego w bijącym sercu Kościoła i w jedności z Urzędem Nauczycielskim. Niech nasz trud i wszelka praca na niwie biblijnej służy Kościołowi w nowych wyzwaniach XXI wieku. Życzę wszystkim na ten nowy rok akademicki zanurzenia w mocy Ducha Świętego i pokornego odkrywania Prawdy w tekstach Starego i Nowego Testamentu.

 

Ks. Mirosław S. Wróbel

Dyrektor Sekcji Nauk Biblijnych KUL

 

Lublin, 30 września 2021 r.

 


Nowa publikacja ks. dr hab Adama Kubisia

Patmos to jedna z 6000 tysięcy wysp i wysepek należących do współczesnego państwa greckiego. Wyspa ta jest jednak inna niż pozostałe, gdyż na niej Jan Apostoł otrzymał historycznie ostatnie objawienie zapisane w Biblii, stanowiące dziś Księgę Apokalipsy. W konsekwencji Patmos nazywane jest bez cienia przesady Synajem Nowego Testamentu oraz Egejską Jerozolimą. Z siedmiu wzgórz wyspy widać kopuły i dachy 364 kościołów i kaplic. Parlament grecki ustanowił Patmos wyspą świętą równoważną w statusie Republice Mniszej Świętej Góry Athos.

 

Książka ks. dr. hab. Adama Kubisia (KUL) po raz pierwszy czytelnikom polskim przybliża w sposób kompleksowy geografię i historię tej wyspy. Publikacja zawiera także dokładny opis dwóch głównych miejscowości (Chora i Skala), Klasztoru Groty Apokalipsy, Klasztoru Jana Teologa i innych godnych nawiedzenia miejsc znajdujących się na Patmos, dzięki czemu może służyć jako przystępny przewodnik dla udających się na świętą wyspę. Ostatnią część książki stanowi dyskusja nad powodami obecności Jana Apostoła na Patmos wraz z tekstem apokryfu z V w. „Życie Jana pióra Prochora” niezwykle barwnie opisującym pobyt Apostoła na wyspie.

 

Ks. Adam Kubiś, Patmos. Geografia, historia, apokryfy (Biblioteka Szkoły DABAR 2; Rzeszów, Bonus Liber 2021). Ss. 220. 21 PLN. ISBN 978-83-66566-79-8


Nowy numer "The Biblical Annals" (3/2021)

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma "The Biblical Annals".

 

https://czasopisma.kul.pl/ba/issue/current


Nowa publikacja ks. prof. A. Piwowara

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą pozycją wydaną przez ks. prof. A. Piwowara pt. Analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według św. Marka. Część I: Rozdziały 1 – 5.

 

Książka jest szczegółową analizą składniową greckiego tekstu pierwszych pięciu rozdziałów Mk. Została w niej określona rola syntaktyczna każdego słowa tekstu oryginalnego Ewangelii według św. Marka. Dzięki temu czytelnik może przekonać się o składniowej złożoności przesłania tej części drugiej ewangelii i pełniej je odczytać. To, co wyróżnia Analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według św. Marka. Część I: Rozdziały 1 – 5  to fakt, że autor starał się podać, tam gdzie jest to możliwe, nie tylko jedną funkcję składniową, jaką pełni dane słowo w kontekście wersetu, w którym występuje, ale wszystkie możliwości interpretacyjne (składniowe), które są możliwe w ramach danego tekstu. Dzięki takiemu podejściu można odczytać całe bogactwo i złożoność tekstu greckiego przeanalizowanych rozdziałów Mk oraz głębiej i dokładniej odczytać ich treść – często w nowym świetle. Prezentowana książka z pewnością stanie się ważnym narzędziem dla badań egzegetycznych prowadzonych przez biblistów, ale również cenną lekturą dla każdej osoby, która pragnie głębiej poznać przesłanie i treść Mk 1 – 5.

 

SAMPLE