Jutro Niedziela - tom "B"

Zachęcamy do zapoznania się z drugim tomem rozważań biblijnych w oparciu o teksty liturgiczne roku "B" (Ewangelia św. Marka). Współautorem książki jest ks. dr hab. Marcin Kowalski.

 

Rozważania na stronie Stacji7

 


Międzynarodowe Sympozjum Biblijne 2020

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe sympozjum pt.:

 

From the Books of Enoch to Genesis Apocryphon:

Aramaic Manuscripts of 1 Enoch and Related Aramaic Traditions from Qumran

 

które odbędzie się w dniach 20–22 października 2020 r.

 

Sympozjum organizowane jest przez Sekcję Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL i dotyczy aramejskich manuskryptów apokryficznej Pierwszej Księgi Henocha z Qumran oraz powiązanych tradycji.

 

Konferencja odbędzie się online, uczestnictwo wymaga rejestracji i jest darmowe.

 

Strefa czasowa godzin poszczególnych wykładów to EST/EDT czyli strefa wschodniego wybrzeża USA.

 

Rejestracja – darmowa, lecz konieczna do wzięcia udziału:

https://forms.gle/KdXPgyTkhJuQXKqt9

 

Więcej informacji:

http://www.4enoch.org/wiki4/index.php?title=2020_Aramaic_Enoch_Conference

 

Plakat


Życzenia z okazji wspomnienia św. Hieronima (2020)

 

Drodzy Wykładowcy i Studenci Sekcji Nauk Biblijnych KUL!

 

W dniu św. Hieronima, patrona biblistów życzę radości i pasji w studiowaniu Pisma Świętego. Niech nowy rok akademicki 2020/2021 mimo różnych wyzwań i trudności będzie dla nas owocny i łaskawy.

 

Niech na każdy dzień naszej pracy naukowej i wzrostu duchowego towarzyszą nam słowa Patrona naszej uczelni - św. Jana Pawła II inspirowane tekstem konstytucji Dei Verbum (nr 24): „Studium Pisma Świętego powinno być jakby duszą teologii, która opiera się, jako na trwałym fundamencie, na pisanym słowie Bożym i jednocześnie na żywej tradycji” (konstytucja apostolska Sapientia christiana art. 67 § 1).

 

Życzę wszystkim światła i mocy Ducha Świętego w odkrywaniu Prawdy objawionej na kartach Pisma Świętego, a także odważnego jej przekazywania i dawania świadectwa w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.  

 

                                                                       Ks. Mirosław S. Wróbel

                                                           Kierownik Sekcji Nauk Biblijnych KUL

 

Lublin, 30 września 2020 r.


Studentka Sekcji Nauk Biblijnych KUL – w Szkole Doktorskiej KUL

Sr. mgr Dorota Chwiła, salezjanka - studentka Sekcji Nauk Biblijnych KUL uczęszczająca na seminarium naukowe z Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki, prowadzonym przez ks. prof. dr hab. Mirosława S. Wróbla, zakwalifikowała się do Szkoły Doktorskiej KUL.

 

Profesorowie i Studenci Sekcji Nauk Biblijnych KUL składają Siostrze gratulacje życząc mocy Ducha Świętego na owocne studiowanie.


Kierownik Sekcji Nauk Biblijnych KUL – mianowany Konsultorem Komisji Nauki Wiary KEP

 

Ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel, Kierownik Sekcji Nauk Biblijnych KUL na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze został zatwierdzony na Konsultora Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

 

Profesorowie i studenci SNB KUL składają serdeczne gratulacje zapewniając o modlitwie i życząc mocy Ducha Świętego w podejmowaniu zadań, wynikających z powierzonej funkcji.


Nowi doktorzy w Sekcji Nauk Biblijnych KUL

W dniu 21 września 2020 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w trybie stacjonarnym i w łączności zdalnej z jednym z recenzentów odbyły się dwie publiczne obrony rozpraw doktorskich:

  1. lic. Michała KLUKOWSKIEGO - pt. 4QMMT – „Niektóre uczynki Prawa”. Rekonstrukcja tekstu – tłumaczenie – komentarz. Promotor rozprawy: ks. dr hab. Henryk DRAWNEL, prof. KUL; recenzenci: prof. dr hab. Piotr MUCHOWSKI z UMK oraz ks. prof. dr hab. Antoni TRONINA z KUL
  2. mgr. lic. Mateusza WYRZYKOWSKIEGO – pt. „Reinterpretacja Księgi Kapłańskiej 18,5 i Księgi Powtórzonego Prawa 30,11-14 w Liście do Rzymian 10,4-8. Analiza intertekstualna”. Promotor rozprawy: ks. prof. dr hab. Mirosław S. WRÓBEL; recenzenci: Ks. prof. dr hab. Sławomir STASIAK z PWT Wrocław oraz ks. prof. dr hab. Andrzej NAJDA z UKSW.
Czytaj dalej...

Film promujący SNB KUL

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego studia biblijne w SNB KUL

 


Nowy numer "Verbum Vitae 37/1+2"

Zachęcamy do lektury nowego numeru czasopisma Verbum Vitae. Tym razem numer jest podwójny: tematyczny oraz ogólnoteologiczny po angielsku.

 

https://czasopisma.kul.pl/vv/issue/view/126

https://czasopisma.kul.pl/vv/issue/view/415 


Folder prezentujący SNB KUL

Zachęcamy do zapoznania się z folderem, prezentującym ofertę naukową Sekcji Nauk Biblijnych KUL.

 


Obrona pracy licencjackiej i egzamin licencjacki 2020

W dniu 1.06.2020 r. odbyła się w formie zdalnej obrona pracy licencjackiej o. mgr Andrzeja Cekiery OCD pt. „Reinterpretacja postaci Melchizedeka w 11QMelch (11Q13)”, napisanej w katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej pod kierunkiem ks. dr hab. Henryka Drawnela, prof. KUL. Recenzentem pracy był ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel, a przewodniczącym komisji dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL. Obrona zakończyła się uzyskaniem oceny bardzo dobry z wyróżnieniem. Po tej obronie odbył się także w formie zdalnej egzamin licencjacki o. mgr Andrzeja Cekiery OCD oraz ks. mgr Tomasza Gali OMI przed komisją egzaminacyjną, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel. W skład komisji weszli ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, ks. prof. dr hab. Stefan Szymik, dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL oraz ks. dr hab. Henryk Drawnel, prof. KUL. Egzamin zakończył się pomyślnie.

 

Naszym nowym absolwentom składamy serdeczne gratulacje!