5 września2009 r.

odszedł do Pana Dr Krzysztof Ciejpa-Znamirowski, oddany pracownik Instytutu Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych.
Ur. 6 stycznia 1945 r. w Białej Podlaskiej, na KUL zatrudniony od 1998 roku, oddany nauczyciel akademicki, zasłużony dla rozwoju kierunku studiów: zarządzanie. Promotor wielu prac licencjackich i magisterskich, odznaczony Nagrodą Rektora KUL oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zasłużony na rzecz środowiska lokalnego, członek Rady Nadzorczej Herbapol Białystok, członek TNOiK i PTE, ekspert Ekonomiczny Herbapol S.A Lublin, konsultant Ekonomiczny URSUS Lublin. Człowiek skromny, wrażliwy i uczynny.
Msza św. i uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 września w Krasieninie.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 14:14 - Anna Kowalczyk