14 października 2012 r.

w Warszawie zmarł emerytowany płk. Wojska Polskiego prof. Zygmunt Markocki. W latach 2004-2006 kierownik Katedry Pedagogiki Dorosłych KUL. Dzięki jego zainteresowaniom naukowym zakres badań Katedry został poszerzony o tematykę resocjalizacyjną i problemy niedostosowania obecne zwłaszcza w wieku dorosłym.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 października w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Kobyłce k. Warszawy

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 11:32 - Anna Kowalczyk