24 sierpnia 2011 r.

zmarł prof. Stefan Kurowski, emerytowany profesor ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Urodził się 11 marca 1923 r. w Wilnie, zmarł 24 sierpnia 2011 r. w Warszawie.
Profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1992-1998), Kierownik Sekcji Ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych KUL (1983-1994), Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Nauk Społecznych KUL (1984-1998), Pracownik Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN i Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, profesor Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka w Warszawie.
Wybitny ekonomista, działacz opozycyjny, publicysta, prawdziwy patriota, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą za wierną służbę Polsce.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu w Wilanowie 30 sierpnia.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 11:32 - Anna Kowalczyk