Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych

Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych zostało powołane przez społeczność naukową Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we wrześniu 2013 r., a wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w kwietniu 2014 r. Jego celem jest podejmowanie aktualnych zadań związanych ze wspieraniem kultury polskiej; rozwijaniem współpracy przedstawicieli nauki i biznesu; działaniem na rzecz aktywizacji młodych ludzi na polu zawodowym, a także pomocy w realizacji celów statutowych KUL. Stowarzyszenie jest w zamierzeniu formą szerokiej integracji pracowników naukowych, absolwentów wyższych uczelni, studentów i innych osób, którym bliskie są współczesne wyzwania stojące przed polską nauką jak też podejmowanie działań służących jej rozwojowi, finansowaniu, umiędzynarodowieniu, wykorzystaniu wyników badań na miarę obecnych potrzeb i sprostaniu wymogom nowoczesnego rynku pracy.      

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona