DYREKTOR WYDAWNICTWA


dr Edward Gigilewicz
 

p.o. SEKRETARZ WYDAWNICTWA

Adam Niezbecki
 tel. 81 740 93 42 
 


SEKRETARIAT WYDAWNICTWA I REDAKCJI ENCYKLOPEDII 100-LECIA KUL

mgr Katarzyna Płonkowska

tel. 81 740 93 40
fax 81 740 93 50


REDAKCJA

dr Lucyna Cynarzewska-Wlaźlik, tel. 81 740 93 54

mgr Katarzyna Geryn-Adamowicz, tel. 81 740 93 54

dr Piotr Królikowski, tel. 81 740 93 52
mgr Emilia Melon, tel. 81 740 93 41

mgr Ewa Łupina, tel. 81 740 93 52 (dyżur: poniedziałek, środa)

dr Maria R. Pałubska, tel. 81 740 93 54

DZIAŁ KOMPUTEROWY

mgr Krzysztof Abramowski, tel. 81 740 93 47

Jarosław Bielecki, tel. 81 740 93 46

mgr Agnieszka Gawryszuk, tel. 81 740 93 46
dr Zuzanna Guty, tel. 81 740 93 52
mgr Jarosław Łukasik, tel. 81 740 93 47
inż. Dorota Woźniak, tel. 81 740 93 41

DZIAŁ HANDLOWY

fax 81 740 93 51

mgr Beata Duma - kierownik, tel. 81 740 93 44,  81 445 45 01
Marcin Lisica, tel. 81 740 93 53,  81 740 93 49,  81 445 46 69

mgr Beata Pyc, tel. 81 740 93 45
Sebastian Wawruch, tel. 81 740 93 53,  81 740 93 49,  81 445 46 69

Autor: Adam Niezbecki
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2020, godz. 10:02 - Adam Niezbecki