W konkursie dla studentów na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2019–2020 sukcesy odnieśli uczestnicy seminarium magisterskiego z prawa finansowego prowadzonego przez dr hab.  Beatę Kucię-Guściorę, prof. KUL. Tomasz Stachurski został laureatem II nagrody, a wyróżnieni zostali Konrad Stadnik oraz Michał Kuśmirski.

 

Konkurs został zorganizowany 15 grudnia 2020 r. przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi oraz spółkę CRIDO. Tomasz Stachurski został wyróżniony II nagrodą za glosę do wyroku WSA w Gdańsku z 3.11.2020 r., sygn. akt I SA/Gd 316/20, dotyczącą oceny dokonanej przez Sąd wykładni klauzuli generalnej interesu publicznego oraz kwestii związanych z międzynarodowym prawem podatkowym.

 

Na uznanie jury zasłużył również Konrad Stadnik, który był autorem glosy do wyroku TSUE związanego z pytaniem prejudycjalnym postawionym przez NSA, dotyczącym wykładni art. 90 dyrektywy 2006/112, a także Michał Kuśmirski, który zajął się stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym czasu trwania kontroli podatkowej.

 

Serdecznie gratulujemy!