Aktualności / Wydarzenia

Studencie, Studentko stwórz Avatar KUL!

Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL oraz Uczelniany Samorząd Studentów KUL ogłaszają konkurs dla Studentów na projekt Avatara KUL oraz symbolu graficznego związanego z uniwersytetem.

Projekt Avatara powinien nawiązywać do postaci studenta, studentki, pracownika, profesora, wykładowcy i zawierać charakterystyczne elementy dla KUL, w tym logotyp.

Postać może kojarzyć się z kierunkiem studiów, historią uczelni. Symbol graficzny powinien przedstawiać element lub miejsce charakterystyczne dla KUL.
Wybrane projekty będą wykorzystywane w uniwersyteckich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, TikTok oraz w materiałach promocyjnych.
Prace można zgłaszać na adres: promocja@kul.pl do 29 lutego 2024 r. Spośród autorów projektów wyłonimy zwycięzców. Po wysłaniu pracy prosimy o złożenie podpisanych załączników i zgody na przeniesienie praw autorskich w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na parterze Kolegium Jana Pawła II.

 

Regulamin

Załączniki 

Prawa autorskie