10 maja 2012 r. odbyła się w regionalna gala konkursu na Najlepszego Studenta RP "Studecki Nobel 2012", podczas której zostały wręczone nagrody najlepszym studentom z terenu Lubelszczyzny. Zwycięzcy będą reprezentować region w czasie finałowej gali w Warszawie. III MIEJSCE i TYTUŁ LAUREATA REGIONALNEGO zdobył student KUL WOJCIECH BRYDA.

Laureatami uczelnianymi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zostali:

1. Wojciech Bryda
2. Magdalena Rudzińska
3. Agata Marzec


Wyróżnienia:
Aneta Słąba
Łukasz Matuszewski
Paweł Piotrkowski
Kamil Turczyn
Ewa Kapusta
Magdalena Kolańska
Agnieszka Ogórek
Anna Oracz
Dawid Mielnik
Anna Cichowska
Alena Androsik
Katarzyna Tur
Elżbieta Piasta
Ewelina Okrutna
Beata Libuszka
Joanna Felczyńska
Izabela Maciąg
Michał Rozmysł
Dominika Ziółkowska
Katarzyna Herbuś
Krzysztof Bociurski
Angelika Okoń
Korneliusz Łukasik
Karolina Oziemczuk

Konkurs był skierowany do studentów z całej Polski, którzy poza osiągnięciami w nauce, kulturze, sporcie, mogą się pochwalić działalnością w wolontariacie, kołach naukowych, samorządzie itp.

Patronat honorowy nad konkursem na szczeblu regionalnym objęli: Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.