Student prawa KUL Filip Uniłowski został powołany przez Prezydenta Lublina na funkcję rzecznika praw uczniów. Zadaniem rzecznika jest współpraca z uczniami, nauczycielami i samorządami szkolnymi oraz udzielanie pomocy uczniom w przypadku naruszenia ich praw.

 

Serdecznie gratulujemy!