Oferujemy w ramach kierunku zarządzanie tak zwane studia „double degree” realizowane wspólnie z Memorial University w Nowej Fundlandii we wschodniej Kanadzie. Są one zorganizowane w taki sposób, że po ukończeniu drugiego roku studiów na KUL student wyjeżdża na dwa lata do Kanady i studiując tam i spełniając stosowne wymagania (zaliczenie dodatkowych 20 przedmiotów) otrzymuje dyplom „Bachelor” uczelni kanadyjskiej na kierunku „Business Administration” o specjalności „International Business”.

Po powrocie do Polski i obronie wymaganej tu pracy dyplomowej uzyskuje stopień zawodowy licencjata. Taka organizacja studiów powoduje, że trwają one nie trzy ale cztery lata, ale w zamian absolwent otrzymuje dwa dyplomy – uczelni kanadyjskiej i polskiej. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie „double degree” jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie IELTS 6,5 z oceną co najmniej 6 w zakresie czytania i pisania.

Należy także pamiętać, że studia w Kandzie są płatne. Koszt samych studiów szacowany jest na 24 000 CAD, natomiast całkowity koszt pobytu uwzględniający koszt studiów, zakwaterowania, wyżywienia, pomocy naukowych i innych wydatków ocenia się na 44 000 CAD. Należy zauważyć, że opłaty dla studentów z zagranicy są na Memorial University najniższymi w Ameryce Północnej i o około 40% niższe od kosztów studiów na porównywalnej uczelni w Stanach Zjednoczonych.


Podjęcie studiów „double degree” należy już zadeklarować po ukończeniu pierwszego roku na KUL, ponieważ drugi rok odbywa się wtedy według indywidualnego toku studiów.

Bliższe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych: wns@kul.lublin.pl.

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2015, godz. 11:54 - Michał Gumowski