Studia Prawnicze KUL nr_1 (61)2015 - wersja on line

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Arkadiusz BARUT (Uniwersytet Wrocławski),

Prawo jako aspekt wspólnoty politycznej: koncepcja Michela Villeya; pdf

Streszczenia

 

Lidia BRODOWSKI (Uniwersytet Rzeszowski),

Zasada podwójnej karalności czynu w kontekście ekstradycji; pdf

Streszczenia

 

Łukasz DĄBROWSKI (Warszawa),

Standardy postępowania funkcjonariuszy publicznych w świetle dokumentów międzynarodowych dotyczących zwalczania i zapobiegania korupcji; pdf

Streszczenia

 

Andrzej GORGOL (Uniwersytet Zielonogórski),

Zarys koncepcji wtórnego dochodu podatkowego;  pdf

Streszczenia

 

Paweł NOWAK (Uniwersytet Jagielloński),

O zakresie normatywnym podmiotu przestępstwa nadużycia władzy;  pdf

Streszczenia

 

Joanna STUDZIŃSKA (KUL),

Skuteczność udzielonej ochrony sądowej a brak odroczenia rozprawy przy pouczeniu o możliwości działania przez pełnomocnika w świetle obrony swoich praw; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Paulina KONARSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),

Rewolucja w prawach konsumenta? – analiza zmian wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;  pdf

Streszczenia

 

Renata TANAJEWSKA (Uniwersytet w Białymstoku),

Dyskurs prawniczy ze szczególnym uwzględnieniem argumentu a cohaerentia, a completudine oraz argumentu systematycznego; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Rumunii o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, sporządzona w Moskwie dnia 27 września 1993 r. (tłum. Wojciech Szczepan Staszewski, KUL); pdf

 

Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Moskwie dnia 20 grudnia 2002 r. (tłum. Wojciech Szczepan Staszewski, KUL); pdf

 

RECENZJE

 

Agata Barczewska-Dziobek, Katarzyna Kłosowska-Lasek (red.), Administracja niewładcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 216 (rec. Karol Dąbrowski); pdf

 

Marek Stych, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. Część 2, OW Edytor. org, Częstochowa-Tczew 2013, ss. 269 (rec. Stanisław Wrzosek, KUL); pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy oraz Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Polsko-ukraińskie konferencje naukowe (Lublin, 14-15 maja 2014 r.) (Damian Kwiatkowski, Ewa Respond); pdf

 

Służąc dobru wspólnemu. Konferencja jubileuszowa Ks. Prof. Sławomira Fundowicza, (Lublin, 15 listopada 2014 r.) (Anna Dąbrowska, Paweł Śwital); pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik-grudzień 2014 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz, KUL); pdf

 

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 10:17 - Monika Popek