Studia_prawnicze_KUL_2015_nr_3 - wersja on-line

 

 

 SPIS TREŚCI

 

 

Słowo wstępne

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

 

Alicja GRZEŚKOWIAK (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy),

Kara mieszana w polskim prawie karnym; pdf

Streszczenia


Wiesław KOZIELEWICZ (Sędzia SN),

Sędziowski wymiar kary po wejściu w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. nowelizującej Kodeks karny; pdf

Streszczenia


Andrzej SAKOWICZ (Uniwersytet w Białymstoku),

Modyfikacja ustawowego zagrożenia karą poprzez art. 37a Kodeksu karnego (wybrane zagadnienia); pdf

Streszczenia


Krzysztof WIAK (KUL),

Zmiany w części szczególnej Kodeksu karnego wprowadzone nowelizacją z 20 lutego 2015 r.; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Kornelia Anna Grabowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),

Glosa do Wyroku Wielkiej Izby ETPC w sprawie Manuello i Nevi przeciwko Włochom z dnia 20 stycznia 2015 r., skarga nr 107/10; pdf 

Streszczenia

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Wyrok Trybunału Poprawczego w Lyonie z 15 grudnia 1859 r. dotyczący odpowiedzialności karnej za eksperyment medyczny (tłum. Małgorzata Gałązka, KUL); pdf

 

 

 

RECENZJE

 

Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk (red. naukowa), Kodeks karny z 1932 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 296 (rec. Aneta Michałek, KUL); pdf

 

 

Wojciech Radecki, Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, ss. 388 (rec. Zuzanna B. Gądzik, KUL); pdf

 

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego”, Międzynarodowa Konferencja naukowa (Lublin, 27 stycznia 2015 r.) (Anna Słowikowska, KUL); pdf

 

 

„Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu »ad perfectam caritatem«”, Ogólnopolska Konferencja naukowa z okazji roku życia konsekrowanego (Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.) (ks. Paweł Kaleta, KUL); pdf

 

 

„Unia Europejska a prawo międzynarodowe”, Ogólnopolska Konferencja naukowa – Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego (Baranów Sandomierski, 13-15 maja 2015 r.) (Sabina Kubas, Uniwersytet Rzeszowski); pdf

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2009 (oprac. Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik, KUL); pdf

 

 

IN MEMORIAM

 

Reverendissimo Domino Bronislao Wenantio Zubert OFM in memoriam (1935-2015) (Ambroży Skorupa, KUL); pdf

 

 

 

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 12:19 - Monika Popek