Miło nam poinformować, o sukcesie pracowników naukowych naszej uczelni w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:


Rozwój - To projekty badawcze, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnych i aktualnych problemów polskiej kultury oraz łączą badania humanistyczne z twórczością artystyczną.

 

Literatura a religia - wyzwania epoki świeckiej
dr hab. Łukasz Sebastian Tischner


Ekumeniczna nauka społeczna. Systematyka politycznych i społecznych aplikacji dialogów ekumenicznych. dr Piotr Szymon Kopiec

 

Umiędzynarodowienie - To możliwość przetłumaczenia i opublikowania najwybitniejszych polskich monografii a także wydanie zagranicznych wersji najważniejszych polskich czasopism.

 

Tłumaczenie na język angielski i wydanie książki Dariusza Skórczewskiego "Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny"

 

Anglojęzyczna edycja rocznika „Studia Norwidiana” 2016-2020

Humanistyka polska częścią humanistyki światowej. „Roczniki Filozoficzne” – umiędzynarodowienie jednego z najstarszych filozoficznych czasopism naukowych w Polsce

 

Gratulujemy.