Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Roczniki Filozoficzne zostały zakwalifikowane do finansowania w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki w ramach modułu "Umiędzynarodowienie" 3b. Na temat Humanistyka polska częścią humanistyki światowej "Roczniki Filozoficzne" – umiędzynarodowienie jednego z najstarszych filozoficznych czasopism naukowych w Polsce przyznano wnioskowaną kwotę 60 260 zł.

 

W oparciu o przyznany grant przygotowane zostaną dwa anglojęzyczne numery Roczników Filozoficznych, na które, z jednej strony, złożą się publikacje zbierające nowatorskie rodzime badania nad G.W. Leibnizem oraz, z drugiej, artykuły będące wkładem polskich filozofów w niezwykle żywą współcześnie debatę z zakresu badań kognitywnych. Planowane numery wpisują się w charakterystyczny dla Wydziału Filozofii KUL, przy którym czasopismo jest afiliowane, precyzyjnie sformułowany program współpracy badawczej oraz profil studiowania filozofii, do których należą m.in. oparta na źródłach, pogłębiona znajomość dziejów filozofii, rozwinięta samoświadomość metodologiczna, związana ze znajomością współczesnych narzędzi logiczno-metodologicznych, a także potrzeba wzbogacenia humanistyki o badania interdyscyplinarne. Proponowane dwa anglojęzyczne numery czasopisma naturalnie wyrastają z tradycji badawczej środowiska, w którym ukazuje się czasopismo.

 

Roczniki Filozoficzne to periodyk wydawany dawniej przez TNKUL, a obecnie także przez Wydział Filozofii KUL; są jednym z najstarszych filozoficznych czasopism naukowych w Polsce i jako jedyne takie czasopismo w Polsce ukazują się nieprzerwanie od 1948 roku, bowiem przez kilka lat władze PRL uniemożliwiały edycję zarówno Przeglądu Filozoficznego, jak i Kwartalnika Filozoficznego czy Ruchu Filozoficznego.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2016, godz. 16:04 - Andrzej Zykubek