Termomodernizacja budynków naukowo-dydaktycznych KUL przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie

 

 

Projekt realizowany w ramach III konkursu Programu Priorytowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS - Green Inwestment Scheme)

 

Projekt współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Część 1 - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

 

Tytuł  Projektu:

 

"Termomodernizacja budynków naukowo-dydaktycznych KUL przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie"

 

Wartość Projektu -         3 305 524,34 zł

Dotacja z NFOŚ i GW -       991 654,00 zł

Pożyczka z NFOŚ i GW - 1 983 314,60 zł

 


Termin realizacji Projektu:   31.05.2012-30.06.2013

 

Opis przedsięwzięcia

 

Budynki objęte przedsięwzięciem:

  • kompleks oświatowy KUL - Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka 70 - budynek nr 2,
  • kompleks oświatowy KUL - Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka 70 - budynek nr 3,
  • wykonanie modernizacji wymiennikowni w budynku nr 3.

 


Zakres prac w budynku nr 2:

-ocieplenie ścian zewnętrznych,

-modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,

-modernizacja wentylacji grawitacyjnej,

-wymiana drzwi zewnętrznych,

-ocieplenie stropodachu,

-wymiana instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem grzejnikowych zaworów termostatycznych,

wymiana opraw oświetleniowych z zastosowaniem oświetlenia energooszczednego.

 

Zakres prac w budynku nr 2:

-ocieplenie ścian zewnętrznych,

-modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,

-modernizacja wentylacji grawitacyjnej,

-ocieplenie stropodachu,

-wymiana instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem grzejnikowych zaworów termostatycznych, wprowadzenie przerw w ogrzewaniu w okresie doby,

wymiana opraw oświetleniowych z zastosowaniem oświetlenia energooszczednego.

 

Oczekiwany efekt ekologiczny:

- zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii do ogrzewania budynków, w stosunku do stanu pierwotnego o 66%,

- łączna oszczędnośc energii [GJ/rok] w tym - 8 270,

           - oszczędność energii cieplnej (chemicznej, zawartej w paliwie) [GJ/rok] - 8 242,

           - oszczędność energii elektrycznej (pierwotnej) [GJ/rok] - 28,

- ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 (ton/rok)  - 484.

 

 

Miejsce realizacji Projektu (zaznaczone na mapie).

 

Mapa_realizacji_Projektu_Termomodernizacja_budynkow_naukowo-dydaktycznych_KUL.doc

 

Przydatne linki:

 

 http://www.nfosigw.gov.pl/

 

 

Zdjęcia z realizacji Projektu

 

 

Więcej [+]

 

 

 

NFOSiGW.JPG

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona