studia magisterskie

1977-1983

filologia polska, WNH, KUL

1983

 

praca magisterska:

Otchłań i przepaść w polskiej poezji romantycznej, prowadzący - prof. dr hab. M. Maciejewski

 

doktorat WNH, KUL

studia doktoranckie

1992-1996
praca doktorska: Jerozolima słoneczna w dziele mistyczno-genezyjskim Juliusza Słowackiego, promotor – prof. dr hab. M. Maciejewski, recenzenci: prof. dr hab. D. Paluchowska, prof. dr hab. M. Woźniakiewicz-Dziadosz

 

 

habilitacja

praca habilitacyjna: Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków. Mickiewicz – Słowacki – Krasiński, recenzenci – prof. dr hab. J. Brzozowski, prof. dr hab. K. Trybuś, dr hab. B. Kuczera-Chachulska (prof. UKSW), dr hab. D. Seweryn (prof. KUL)

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2011, godz. 23:09 - Agata Poręba