2018

 • Lekcja pejzażu (według) Adama Chmielowskiego - świętego Brata Alberta, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2 (242).
 • Wanda Boniszewska - epizod zesłańczy na drodze do świętości, [w:] Syberyjskie sacrum i profanum, red. M. Król, G. Legutko, Lublin 2018.  

 

2017

 • Czapskiego widzenie świata. Rysunki i obrazy, [w:] Rozmaitości emigracyjne. Literatura i sztuka, red. D. Kudelska, Z. Kudelski, Lublin 2017.

 

2016

 • Siberian Imaginary of Zygmunt Krasiński, [w:] Syberyjskie przestrzenie intymne, red. M. Król, M. Łukaszuk, Lublin 2016.
 • Summa Paschy Cypriana Norwida. Wokół jednego wiersza poety, [w:] Mądrość literatury, red. P. Panas, A. Tyszczyk, Lublin 2016.

 

2015

 • "Tam", czyli gdzie? O jednym z liryków lozańskich, [w:] Poezja i egzystencja: księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin  2015.

 • Interpretacja kerygmatyczna w doświadczeniu historyka literatury, „Roczniki Humanistyczne” 2015,  nr 1.

 

2014

 • Nieuchronnie piękna estetyzacja obrazu Syberii w „Anhellim” Juliusza Słowackiego, [w:] Syberia infernalna - mity i oblicza rzeczywistości, red. M. Cwenk, J. Trynkowski, Lublin 2014.

 

2013

 • Mariana Maciejewskiego spotkania z Ukrainą, „TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2013,  t. 8.

 

2012

 • Czy można odczytywać „Anhellego” jako prolegomena do dzieła mistyczno-genezyjskiego?, [w:] Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, red. A. Fabianowski, E. Hoffman-Piotrowska, Warszawa 2012.
 • Ojczyzny Arnolda Słuckiego. Z zagadnień obrazowania poetyckiego, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie: historia, kultura, literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S. J. Żurek, Lublin 2012.
 • Romantyczny prospekt poczty rosyjskiej, [w:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.

 

2011

 • Kategoria ofiary w Anhellim Juliusza Słowackiego, [w:] Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, pod red. A. Bielak, P. Nowaczyńskiego, Lublin 2011, s. 7-24.
 • [I wstał Anhelli... z grobu... za nim wszystkie duchy...] Próba interpretacji wiersza, [w:] Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, pod red. E. Skalińskiej, E. Szczeglackej, Warszawa  2011, s. 35-43.
 • Czy można odczytywać Anhellego jako prolegomena do dzieła genezyjskiego? [w:] Słowacki mistyczny – rewizje po latach, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffmann-Piotrowskiej, Warszawa 2011,  s. 95 -104.
 • Puls ziemi rodzinnej [o wierszach ks Zbigniewa Skwierczyńskiego], „Ekspresje. Expressions”, Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, Londyn 2011, R 2010, T. I, s. 141-144.
 • Tożsamość i transgresja w wierszu „kamyk” Zbigniewa Herberta, [w:] Tożsamość i transgresja w literaturze, pod red. W. Nowickiego, A. Orłowskiej, W. Pyczka, Zamość 2011, s. 69-79.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, godz. 19:54 - Agata Seweryn