Stypendium projakościowe 2019/20 - listy rankingowe

Szanowni Państwo Doktoranci,

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnymi listami rankingowymi zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020.
Zgodnie z & 3 ust. 9 Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL, wstępne listy rankingowe podlegają weryfikacji w terminie 5 dni od ogłoszenia na stronie internetowej.


Spotkanie Prorektora ds. studentów z doktorantami - beneficjentami stypendium doktoranckiego

18 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali CTW-114 odbędzie się spotkanie Prorektora ds. studentów ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL z doktorantami, którym zostało przyznane stypendium doktoranckie w roku akademickim 2019/2020. W trakcie spotkania Prorektor ds. studentów będzie wręczał doktorantom decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego. Obecność jest obowiązkowa.


Dodatkowy nabór wniosków o stypendium doktoranckie

Na mocy zarządzenia JM Rektora KUL z dn. 7 listopada br. został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków na stypendia doktoranckie dla doktorantów II i III roku, którzy rozpoczęli kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 na Wydziale Filozofii, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Teologii w dniach od 8 listopada 2019 r. do 18 listopada 2019 r.

Wnioski należy składać w sekretariacie właściwego wydziału.


Studia niestacjonarne 2019/2020

Publikujemy ogłoszenia dla Studentów studiów niestacjonarnych WNH w roku akad. 2019/20. Dotyczą one terminów spotkań inauguracyjnych, wysokości czesnego i najważniejszych kwestii organizacyjnych. 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 2019/20


Wyszukiwarka czasopism punktowanych

Szanowni Państwo,

zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki czasopism punktowanych dostępnej pod adresem:

https://czasopisma.webclass.co/