Studia licencjackie z filologii polskiej (2007-2010) 

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tytuł licencjata (2010)

na podstawie pracy: Problemy ekologiczne w utworach literackich i tekstach kultury zawartych w wybranych podręcznikach szkolnych pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka; recenzent dr Magdalena Marzec.

 

Studia magisterskie z filologii polskiej (2010-2012)

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mgr filologii polskiej (2012) 

 

na podstawie pracy: Egzamin zewnętrzny z języka polskiego w części humanistycznej w gimnazjum w latach 2002-2012 pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka; recenzent dr Aleksandra Dziak.

 

Studia doktoranckie (2012- )

 

Komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2012, godz. 18:57 - Aleksandra Dziak