Adres służbowy: 
Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Instytut Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego;
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel. (081) 4454309
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2020, godz. 10:53 - Magdalena Marzec-Jóźwicka