Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżnienie kierunkowi "filozofia". To ogromne osiągnięcie całego środowiska filozoficznego Wydziału, wszystkich Pracowników Wydziału - naukowych i administracyjnych, Doktorantów i Studentów. Filozofia na KUL jest pierwszym na Lubelszczyźnie kierunkiem, którym otrzymał tę najwyższą z możliwych ocenę ekspertów.
Więcej »