Widok na Pozdamcze w LublinieKamil Sągolewski, absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL, otrzymał wyróżnienie w Konkursie Prezydenta Miasta Lublina na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Wyróżniona praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy Trzaskowskiej, prof. KUL, a jej tematem była koncepcja rewitalizacji środowiskowej terenu Podzamcza.

 

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta jest organizowany od 2010 r. Jego celem jest zachęcenie studentów do podejmowania w pracy badawczej tematów związanych z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym.

 

Podsumowując tegoroczną edycję konkursu Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk powiedział: – Od lat konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, to pokazuje, że tematyka związana z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym jest doskonałym polem do pracy badawczej. Zgłoszone prace dyplomowe w tegorocznej edycji prezentują wysoki poziom. Dzięki udziałowi w konkursie mają szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz mieć realny wpływ na rozwój Lublina i funkcjonowanie Miasta. Dziękuję wszystkim uczestnikom XI edycji za udział w konkursie, a laureatom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.

 

Serdecznie gratulujemy!